Продукція

У 2012 р. було створено інноваційне виробниче підприємство з виробництва рідких полімікродобрив та біопрепаратів - ТОВ «Мінераліс Україна».

Спеціалізацією нашого підприємства є виробництво рідких комплексних мікродобрив («Мікро-Мінераліс», «Нано-Мінераліс») та біопрепаратів («Біо-Мінераліс» (Інокулянт для сої+МЕ), «ТестаЛип», «ТестаРапс», «Скарадо-М» та ін.) із застосуванням новітніх нанотехнологій.

На виробничих потужностях ТОВ «Мінераліс Україна», впроваджена інноваційна плазмово-імпульсна технологія отримання надчистих нано карбоксилатів  біогенних металів: цинку, магнію, марганцю, заліза, кобальту, молібдену та ін., які є основними складовими мікродобрив «Мікро-Мінераліс» та «Нано-Мінераліс». Під торговою маркою «Мікро-Мінераліс» виробляється низка спеціалізованих мікродобрив для основних сільськогосподарських культур та широкий спектр моно препаратів.

Розроблені компанією ТОВ «Мінераліс Україна» мікродобрива містять макро- та мікроелементи, які виготовлені за інноваційною плазмово-імпульсною технологією, з найвищою хімічною чистотою та фізіологічною активністю. Вони беруть участь у процесах переносу електронів, посилюють дію ферментів, перетворюють нітрати в амонійний азот, інтенсифікують дихання клітин, фотосинтез, синтез ферментів та амінокислот, вуглеводний і азотний обмін, і як наслідок безпосередньо впливають на мінеральне живлення рослин.

Мікродобрива «Мікро-Мінераліс», «Нано-Мінераліс» та біопрепарат «Біо-Мінераліс» містять широкий спектр мікро- та макроелементів у легкодоступній формі. Хелатуючим агентом в наших мікродобривах та біопрепаратах виступають природні двох-трьохосновні карбонові кислоти, які є найбільш природними та легко і швидко засвоюються рослинами.